Chôn lấp chất thải nguy hại - Tân Thiên Nhiên Environment

Chôn lấp chất thải nguy hại

Quy trình công nghệ và vận hành

– Chức năng: chôn lắp chất thải an toàn, các loại chất thải nguy hại không thể tái chế, xử lý đốt và các loại tro xỉ, chất thải phát sinh tại dự án sau khi đóng rắn.

– Công suất bãi chôn lắp: 12 tấn/ngày.

– Thời gian hoạt động: 40 năm.

– Diện tích bãi chôn lắp: 10.200 m² (≈ 1 ha).

– Số ô chôn lắp: 6 ô (6 module).

– Thời gian vận hành 1 ô từ 6 – 7 năm.

– Kích thước mỗi ô chôn lắp: DxR = 46,5m x 36,2m (1683 m²).

Hệ thống chôn lấp chất thải an toàn

Bãi chôn lấp tại nhà máy

Thuyết minh quy trình vận hành bãi chôn lấp chất thải

CTR công nghiệp sau khi vận chuyển về nhà máy được phân loại và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

Các loại chất thải nguy hại không thể tái chế, xử lý đốt và các loại tro xỉ, chất thải phát sinh từ các quy trình xử lý sau khi đóng rắn sẽ được kiểm tra mức độ ô nhiễm theo QCVN07:2009/BTNMT, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển xuống ô chôn lấp an toàn.

Ô chôn lấp chất thải được thiết kế mái che để ngăn nước mưa xâm nhập vào.

Thực hiện chôn lấp:

Xe đa năng chuyển chất thải đã đóng gói và bê tông hoá xuống lòng hố đào của ô chôn lấp an toàn và thực hiện chôn lấp theo từng lớp, nâng dần chiều cao đến vị trí cao nhất là 5m so với đê.

Sau khi hoàn thành chôn lấp lớp chất thải cuối cùng, tiên hành phủ lớp đỉnh đóng bãi ô chôn lấp bằng lớp đất sét có hệ số thấm K ≤ 10^-7 cm/s, được đầm nén chặt, có bề dày ≥ 60 cm để giữ cho đất càng ít bị thấm càng tốt, lớp thoát nước 0,2m và lớp đất trồng cỏ dày 0,2m.

Hệ thống chôn lấp chất thải an toàn

Bãi chôn lấp tại nhà máy

Như vậy, tổng chiều cao chôn lấp chất thải và lớp phủ trung gian là khoảng 14m, hệ số mái dốc chôn lấp là 1:3.

Nước thải phát sinh từ ô chôn lấp sẽ theo ống thu gom nước rác bố trí trong ô chôn lấp chảy về hố gom nước rác và bơm về hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy.

Theo sơ đồ công nghệ đã nêu, hiệu quả vận hành của các ô chốn lấp chất thải an toàn, đạt yêu cầu về môi trường, tuân thủ theo TCXDVN 261:2001-BXD, khả năng phát sinh nước thải không cao và được thu gom về hệ thống XLNT của nhà máy.

Hệ thống chôn lấp chất thải an toàn.

Để được tư vấn về môi trường, dịch vụ xử lý môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải
Vui lòng liên hệ: Công ty Cổ Phần Môi Trường Tân Thiên Nhiên
Website: https://tanthiennhien.com
Hotline:0948665557 Mr.Cường
Email:  pkd.tanthiennhien@gmail.com
Nhà máy xử lý: Ấp 7, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai