Xử lý bóng đèn huỳnh quang - Tân Thiên Nhiên Environment

Xử lý bóng đèn huỳnh quang

Quy trình công nghệ

– Chức năng: Nghiền các loại bóng đèn huỳnh quang dạng ống (đèn dài 1,2 m, hay 0,6 m) đèn huỳnh quang để bàn,.. thành các mảnh thuỷ tinh có kích thước nhỏ, bột huỳnh quang và hấp thụ hơi thuỷ ngân.

Các loại bột huỳnh quang thu hồi được thu gom và lưu giữ trong bể đóng kén.

– Công suất: 1 tấn/ngày (tương đương 42 kg/h).

– Hoạt động: 24 giờ/ngày.

Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang

Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang

Thuyết minh quy trình hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang

Nạp bóng đèn huỳnh quang thải qua hai cửa nạp.

Bóng được nạp qua cửa nạp liên tục để đi qua một quá trình lọc gồm ba giai đoạn loại bỏ và vô hiệu hoá các hạt bụi và các khí độc hại từ bóng đèn khi bóng đang bị nghiền nát.

Bột huỳnh quang và hơi thuỷ ngân từ các bóng đèn sẽ bị hấp thụ qua các thiết bị lọc thanh hoạt tính lưu huỳnh hoá 5%.

Vụn thuỷ tinh chuôi nhôm rơi ra xuống thùng phuy đựng phía dưới qua miệng xả liệu.

Theo sơ đồ công nghệ đã nêu, hiệu quả thu hồi phế liệu (đuôi đèn, vỏ nhựa, dây đồng) khoảng 50%, thuỷ tinh nghiền, bột Hg được đóng kén và đem chôn lấp khoảng 50%.

Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang.

Để được tư vấn về môi trường, dịch vụ xử lý môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải
Vui lòng liên hệ: Công ty Cổ Phần Môi Trường Tân Thiên Nhiên
Website: https://tanthiennhien.com
Hotline:0948665557 Mr.Cường
Email:  pkd.tanthiennhien@gmail.com
Nhà máy xử lý: Ấp 7, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai