Lò đốt rác thải nguy hại - Tân Thiên Nhiên Environment

Lò đốt rác thải nguy hại

 

Quy trình công nghệ và vận hành

– Chức năng: xử lý chất thải nguy hại thu gom về nhà máy và CTNH thải ra từ các hệ thống xử lý chất thải tại nhà máy.

– Công suất: 1000 kg/h (Tương đương 24 tấn/ngày).

– Thời gian hoạt động 24 giờ/ngày.

– Số lượng: 01 lò.

Hệ thống lò đốt rác thải nguy hại

Hệ thống lò đốt rác thải nguy hại

Nguyên lý hoạt động lò đốt rác thải nguy hại

Lò được khởi động và đốt nóng đến nhiệt độ làm việc (đã được chọn và cài đặt trước) bằng nhiệt của quá trình đốt cháy nhiên liệu (dầu FO, DO hoặc LPG).

Đầu đốt hoạt động khi bật lò và nâng nhiệt độ của các buồng lò lên đến nhiệt độ làm việc.

Khi đạt nhiệt độ làm việc thì bắt đầu đưa rác vào đốt và quá trình cháy rác xảy ra.

Nếu rác có nhiệt trị đủ lớn để cháy và sinh nhiệt đủ để duy trì nhiệt độ làm việc của các buồng lò thì các dầu đốt ngưng phun dầu và rác chỉ “tự cháy”.

Trong trường hợp ngược lại, khi rác có nhiệt độ thấp, nhiệt do rác cháy không đủ duy trì nhiệt độ làm việc của các buồng lò, nhiệt độ giảm thấp hơn nhiệt độ đặt trước thì dầu đốt tự động phun dầu để tăng nhiệt độ đến điểm làm việc đặt trước.

Khi đạt nhiệt độ đó thì dầu đốt lại ngừng phun dầu.

Hoạt động của dầu đốt hoàn toàn tự động.

Rác được chuẩn bị và đưa vào gâu rác (xe rác) bằng thủ công.

Gầu rác được nâng lên và tự động đổ rác vào phêu nạp rác.

Rác từ phễu nạp được thiết bị nạp rác thủy lực tự động nạp rác vào buồng sơ cấp qua cửa nạp rác.

Hệ thống lò đốt rác thải nguy hại

Hệ thống lò đốt rác thải nguy hại

Chu kỳ nâng và đổ rác, chu kỳ nạp rác, đóng mở cửa nạp rác được đặt trước.

Người vận hành có thể thay đổi cài đặt tùy theo loại rác cho phù hợp với các điều kiện và yêu cầu cụ thể.

Toàn bộ hệ thống nạp rác làm việc tư động; có thể chọn cách nạp rác bằng thủ công đề tiết kiêm chi phí.

Rác được cháy trong buông sơ cấp tạo ra khí cháy đi sang buồng thứ cấp.

Những phần không cháy tạo thành xỉ rơi xuống hồ xỉ và được tháo xỉ theo định kỳ khi đầy hố.

Hố tháo xỉ được thiết kế có cửa tháo để tháo xỉ xuống gòong hứng xỉ (nếu tháo xỉ thủ công) hay xuống thiết bị tháo xỉ (nêu tháo xỉ bằng cơ giới hóa).

Tại buồng sơ cấp sẽ duy trì nhiệt độ ở 850°C tùy theo rác, quá trình ô xi hóa hiếu khi (cháy thiếu khí – thiếu ô xi) được thực hiện, sinh ra “khí cháy”.

Khí cháy sang buồng thứ cấp được cháy trong chế độ oxy hóa cao (dư ôxi).

Tại đây quá trình cháy được duy trì nhiệt độ từ 950°C đến 1200°C tùy theo từng loại rác.

Cũng tại đây, xảy ra quá trình phân hủy các chất nguy hại thành không nguy hại và khí thải được dẫn qua hệ thống xử lý khí thải và đi ra ngoài qua ống khói.

Nhiệt độ tại hai buồng đốt sẽ được duy trì tự động theo giá trị nhiệt độ đặt trước.

Các đầu đốt sẽ ngừng phun nhiên liệu khi đạt nhiệt độ cài đặt và ngược lại khi nhiệt độ giảm thấp hơn nhiệt độ cài đặt trước thì nó lại phun nhiên liệu vào buồng đốt.

Nếu là rác thải không nguy hại, khí thải sẽ thải ra ngoài an toàn bằng ống khí thải.

Một số loại rác có thể gây ra bụi và khí thải độc hại cần được “rừa” và thu giữ lại bằng dụng dịch rửa khí thì khi đó khí thải sẽ được đưa sang hệ thống tháp “rửa khí” (hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác).

Khí thải sau khi “rửa” sẽ thải ra ngoài theo ống phóng không (ống khói).

Trên thực tế thì gần như bất cứ loại rác nào khi đốt cũng phát sinh các khí thải độc hại ở mức độ khác nhau.

Vì vậy, mỗi lò đốt cũng gần như bắt buộc phải có hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo không gây ô nhiễm không khí.

Hệ thống xử lý khí thải được thiết kế với bốn tháp xử lý gồm: – Tháp dập lửa, giảm nhiệt; Tháp hấp thụ 1; Tháp hấp thụ 2; Tháp tách mù và hấp phụ than hoạt tính.

Hệ thống lò đốt rác thải nguy hại.

Để được tư vấn về môi trường, dịch vụ xử lý môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải
Vui lòng liên hệ: Công ty Cổ Phần Môi Trường Tân Thiên Nhiên
Website: https://www.tanthiennhien.com
Hotline:0948665557 Mr.Cường
Email:  pkd.tanthiennhien@gmail.com
Nhà máy xử lý: Ấp 7, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai