Xử lý nước thải và chất lỏng thải - Tân Thiên Nhiên Environment

Xử lý nước thải và chất lỏng thải

Quy trình công nghệ và vận hành

– Chức năng: Xử lý toàn bộ nước thải phát sinh do hoạt động của Công ty và các dòng thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty khách hàng.

– Công suất: 500 m3/ngày đêm.

– Số lượng: 1 hệ thống.

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý tại nhà máy

Thuyết minh công nghệ hệ thống

Nước thải từ các hệ thống, phân xưởng trong nhà máy, nước thải xử lý theo hợp đồng được dẫn về hệ thống xử lý tập trung.

Bằng tuyến đường ống ngầm hoặc xe bồn chuyên dụng đổ về các bể chứa theo từng loại riêng biệt.

Xử lý sơ bộ

Quá trình xử lý sơ bộ nước thải từ các bể chứa trước khi chảy về bể điều hòa như sau:

+ Nước thải nhiễm dầu, mỡ được đưa qua bể tách dầu, mỡ trước khi bơm sang bể điều hoà.

+ Nước thải chứa kiềm và CN’ được đưa sang bồn ôxy hóa CN’.

Tại đây CN’ và các chất tượng tự sẽ bị ôxy hóa.

Dòng nước thải sau quá trình oxy hóa CN’ sẽ được bơm sang bể điều hoà.

+ Nước thải từ bể chứa axít, Cr 6+ cùng các kim loại nặng sẽ được đưa sang bể khử Crom.

Tại đây, Cr 6+ sẽ được khử về Cr 3+ và các ion kim loại có số ôxy hóa cao sẽ được khử về các số ôxy hóa thấp hơn.

Dòng nước thải sau quá trình khử ion kim loại sẽ được bơm sang bể điều hoà.

+ Nước rỉ rác và nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học (dung môi hữu cơ, nước rỉ rác, …) được thu gom và đưa đến bể điều hoà.

+ Nước thải từ bể chứa nước thải sinh hoạt (sau khi qua xử lý sơ bộ) và nước thải sản xuất (từ các hệ thống phát sinh SS nhiều) được xử lý sơ bộ qua các bể xử lý cơ học (tách rác, lắng cát, bụi) rồi bơm về bể điều hòa.

Xử lý hóa lý

Các dòng nước thải được hòa trộn đồng đều tại bể điều hòa, sau đó nước thải được bơm sang bể oxy hóa riêng.

Tại bể oxy hóa, các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học sẽ bị oxy hóa để tạo ra các chất dễ phân hủy hơn hoặc tạo thành các chất kết tủa dưới dạng rắn và lắng xuống đáy bể.

Các dòng nước thải sau quá trình oxy hóa được đưa về bể trung gian 1; từ bể trung gian 1, nước thải được bơm lên bể keo tụ-lắng.

Tại bể keo tụ – lắng, quá trình thủy phân tạo kết tủa hydroxit xảy ra.

Các chất bị keo tụ sẽ lắng xuống và tách khỏi nước thải.

Hàm lượng các chất ô nhiễm giảm đáng kể.

Tùy thuộc vào thành phần và tính chất của nước thải đầu vào mà tỷ lệ giảm các chất ô nhiễm có thể từ 60 đến hơn 90%.

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý tại nhà máy

Xử lý sinh học

Sau khi qua bể keo tụ- lắng, nước thải được dẫn đến bể trung gian 2 rồi từ đây được bơm đến các bể SBR thực hiện quá trình xử lý sinh học.

Quá trình xử lý thiếu khí và hiếu khí nối tiếp nhau giúp cho sự phân hủy các hợp chất nitơ đạt hiệu quả cao.

Lọc than và xả thải

Nước sau bể SBR được đưa về bể trung gian 3 và được bơm qua bốn lọc than áp lực.

Tại bốn lọc than, các chất ô nhiễm còn sót lại sẽ bị hấp phụ bởi than hoạt tính và trở nên “sạch”.

Nước sau xử lý được đưa qua thiết bị khử trùng để trở nên “sạch hẳn” và đi vào hồ ổn định.

Tại hồ ổn định nước sẽ tăng DO, ổn định các thông số cơ bản theo yêu cầu QCVN 40:2011/BTNMT cột B trước khi đi vào nguồn tiếp nhận.

 

Tân Thiên Nhiên – Hệ thống xử lý nước thải và chất lỏng thải.

Để được tư vấn về môi trường, xử lý chất thải nguy hại. chất thải công nghiệp
Vui lòng liên hệ: Công ty Cổ Phần Môi Trường Tân Thiên Nhiên
Website: https://tanthiennhien.com
Hotline:0948665557 Mr.Cường
Email:  pkd.tanthiennhien@gmail.com
Nhà máy xử lý: Ấp 7, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai